Allmänna forumregler

Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl.

Moderatorer: Infomaster, Jourmaster

Kategoriregler
Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl. Allmänna forumregler
Användarens profilbild
webmaster
Webmaster
Webmaster
Inlägg: 365
Blev medlem: torsdag 30 maj 2002 14:01
Ort: /dev/null
Kontakt:

Allmänna forumregler

Inlägg av webmaster »

REGLER FÖR SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPETS FORUM

Allmänt
Svenska Spårvägssällskapets Forum är huvudsakligen ett diskussionsforum för lokaltrafikfrågor av allmänt intresse. Forum är öppet för alla, och genom att registrera sig förbinder man sig att följa dessa regler.

Med lokaltrafik menas linjebunden lokal kollektivtrafik inom kommun, landsting eller region där buss, spårväg, tunnelbana, båt, järnväg eller liknande används som kollektivtrafikmedel. Taxi, flyg eller kollektivt resande i personbil räknas normalt ej som lokaltrafik. Andra ämnen och transportmedel kan också diskuteras, men då i underforum där detta anges.

Utöver dessa regler gäller svensk lagstiftning, vilket innebär att bl.a. förtal, brott mot upphovsrätt och hets mot folkgrupp naturligtvis är otillåtet och följaktligen straffbart. Upptäcker man något som tycks strida mot lag eller regler ska Jourmaster kontaktas. Misstänkt regelbrott skall aldrig kommenteras öppet!


Var trevlig

Var hövlig och hjälpsam. Ha överseende med nybörjare och bete dig på nätet som du beter dig i vardagslivet. Personliga påhopp och pajkastning är inte tillåtet. Överdrivna provokationer i syfte att förlöjliga andra skribenter eller försök att få en diskussion att spåra ur är heller inte tillåtet.


Språk

Använd ett rimligt och normalt skrivspråk. Ge ditt inlägg en beskrivande titel och tänk efter om ditt inlägg kommer uppfattas och förstås på det sätt du önskar. Skriv aldrig med enbart stora bokstäver eftersom det uppfattas som att man skriker. Ironi fungerar ofta dåligt i skrivet sammanhang - därför bör det undvikas eller åtminstone klargöras med någon form av kommentar eller smiley.

Anmärk inte på stavfel, skrivfel eller omkastade bokstäver i en öppen debatt - det skapar bara dålig stämning.


Håll dig till ämnet

Varje tråd skall omfatta ett ämne. Om en diskussion föder en annan skall detta ämne debatteras i en ny tråd. Kortare avvikelser är tillåtna, men märker man att diskussionen glider iväg alltför mycket bör man skapa en ny tråd för detta. Korspostning, d.v.s. att posta samma inlägg i flera underforum, är inte tillåtet.


Skriv bara om du har något att tillföra

Tänk igenom det du vill skriva och fundera på om det är intressant för andra. Använd gärna sökfunktionen för att undersöka om ämnet redan diskuterats. Rent nonsens och löjligheter är inte tillåtna. Korta inlägg med enbart en mening av typen "Bra bild", "Håller med!", "Instämmer med föregående talare" ska undvikas. Motivera i så fall varför du tycker som du gör.


Bilder

Bilder kan användas för att illustrera något i en pågående debatt, eller som bildvisning och bildgåtor i för ändamålet avsedda underforum. Om bilden inte är din egen måste du ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För att visningen av tråden ska fungera bör bilder som visas inte vara bredare än 800 punkter. Bilder som till stor del visar kl-tt-r eller skadegörelse får ej visas på Forum. Är du osäker, kontakta jourmaster innan publicering.


Besvara inlägg

Använd knappen "Besvara" för att svara på ett inlägg där det klart framgår vad du svarar på. Om du vill förtydliga vad du svarar på kan du använda citeringsfunktionen ("Quote"). Citera då endast de delar av meddelandet som är relevanta för ditt svar och skriv ditt svar under den citerade texten. Detta gör det lättare för alla att följa diskussionen.


Förhandsgranskning

Använd funktionen för förhandsgranskning innan du postar ett inlägg. Då kan du lätt upptäcka eventuella stav- och skrivfel samt fel i formateringen. Använd det avsedda testforumet för rena tester av Forums funktioner för länkar, bilder, citering och formatering.


Privata diskussioner

Privata diskussioner skall föras via e-post eller via Forums internpostsystem. Privata meddelanden får inte publiceras i Forum eller på annan plats utan avsändarens medgivande. Massutskick till Forums användare är inte tillåtet oavsett ändamål.


Reklam

Reklam eller erbjudanden om försäljning är inte tillåtna i Forum. Vissa undantag kan göras för sådant med lokaltrafikanknytning av allmänt intresse. Fråga gärna Infomaster om du är osäker. För köp, försäljning och byten av lokaltrafikprylar kan underforumet "Köp & Sälj" användas.


ANVÄNDARKONTO

Registrering

För att kunna skriva inlägg på Forum krävs ett användarkonto. För att registrera ett användarkonto behövs en giltig e-postadress. E-postadressen hanteras konfidentiellt och visas aldrig öppet. Om du använder forumets e-postfunktion visas din e-postadress dock för den person som du skickar till. Endast ett användarkonto per person får registreras.

Ett användarkonto tas normalt sett aldrig bort utan behövs för att bevara historiken i forumets diskussioner. Undantag är om kontot missbrukas eller används för att sabotera. Vill man lämna Forum kan användarkontot avaktiveras, och personuppgifter kan tas bort.

Observera att detta förfarande endast gäller Forumet, då det har ett eget inloggningssystem, helt skiljt från de inloggningsskyddade medlemssidorna på övriga delar av hemsidan.

Användarnamn

Använd gärna ditt fullständiga namn som användarnamn, men det går också bra att använda ett "nickname"/pseudonym. Namnet får inte vara stötande och inte innehålla ord som moderator, master, adminstratör eller liknande.

Du kan inte själv byta användarnamn. Anledningen är att namnbyten är förvirrande för övriga användare. Föreligger goda skäl kan namnet bytas efter begäran till Jourmaster.


Signatur

Signaturen visas under inlägg som användaren postar och om signaturen ändras, ändras signaturen i alla tidigare inlägg. Signaturer får inte väcka anstöt, vara provokativa eller innehålla reklam, politiska budskap eller länkar till nätplatser med reklam eller politiskt innehåll. Signaturen får uppta högst två rader text i normal visning och får inte vara överdrivet iögonfallande med hjälp av bilder eller med stor teckenstorlek.


Avatar

En avatar är en liten bild eller symbol som visas i anslutning till användarnamnet och kan göra det lättare för andra användare att känna igen och komma ihåg dig. Bilden får inte vara animerad eller större än 100 x 100 punkter. Syftet med denna begränsning är att Forum ska vara lätt och överskådligt att läsa, och inte ska ta för lång tid att ladda för användare med långsam uppkoppling.


FUNKTIONÄRER

Infomaster
Svarar inför Svenska Spårvägssällskapets styrelse för dess verksamhet på Internet inklusive Forum. Stöder Jourmaster vid behov av tolkning av regelverkets tillämpning.

Webmaster
Svarar för den tekniska driften av Svenska Spårvägssällskapets webbplats inklusive Forum.

Jourmaster
Flera personer som delar på uppgiften att moderera debatterna på Forum och med rätt att ingripa vid behov. Ingripandet kan ske i form av tillsägelse, borttagning av olämpliga inlägg samt flytt, delning och låsning av trådar. Jourmaster kan också begära ändring eller bortagning av avatar och signatur som bryter mot reglerna eller som på annat sätt anses olämplig. Vi upprepade brott mot Forums regler kan Jourmaster avstänga användare.

Travelmaster
Funktionär inom Svenska Spårvägssällskapet som informerar om den reseverksamhet som Stockholmsavdelningen ansvarar för.

Appendix
Ansökan till användargrupp
Bildstorlek
Ladda upp bilder på Forum
Kontakta oss
Om bildpublicering
Låst